Het doel van wijkrechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken. Daarmee worden ook de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in die wijken verbeterd. Op de langere termijn is het doel om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan of zelfs afglijden in de criminaliteit. Het evaluatieonderzoek brengt in beeld of die doelen van wijkrechtspraak worden bereikt.

Wijkrechtspraak is mede ontworpen naar het voorbeeld van community courts in de Verenigde Staten en sluit goed aan bij het streven van de Rechtspraak om haar eigen maatschappelijke effectiviteit te vergroten. De komende jaren zal wijkrechtspraak op meerdere plaatsen in Nederland worden ingevoerd.

Het evaluatieonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de veronderstellingen die aan wijkrechtspraak ten grondslag liggen en hoe het in theorie bijdraagt aan de beoogde doelen. Ook wordt bekeken hoe wijkrechtspraak wordt uitgevoerd en welke praktijkervaringen betrokkenen hebben en wat de (langdurige) effecten en werkzame elementen van wijkrechtspraak zijn voor de individuele rechtzoekende/verdachte en voor de buurt. In de periode van 2023 tot en met 2026 zullen de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden de opzet en uitvoering van wijkrechtspraakinitiatieven in beeld brengen.

Advertentie