De TK-verkiezingen lijken op het eerste gezicht geen grote veranderingen te hebben gebracht in het aantal Kamerleden met een juridische achtergrond. De voormalig advocaten Ulysse Ellian (VVD), Lilian Helder (BBB), Don Ceder (CU) en Marieke Koekkoek (Volt) blijven aan, tenzij de telling van de voorkeursstemmen daar verandering in brengt.

De PVV telt vooralsnog twee juristen: Vicky Maeijer en Raymond de Roon. De Roon was eerder officier van justitie en advocaat-generaal. Bij GroenLinks/PvdA blijft jurist en justitiewoordvoerder Songül Mutluer in de Kamer.
De VVD-fractie telt naast Ellian nog een jurist. Ingrid Michon-Derkzen is nummer 19 op de lijst en behoudt daarmee haar Kamerzetel.
De NSC loodst drie juristen de Tweede Kamer in. Judith Uitermark was tot voor kort rechter in Haarlem. Sandra Palmen was rechter bij de Centrale Raad van Beroep. Eerder werkte ze als jurist bij de Belastingdienst, waar ze zich kritisch uitliet over de stopzetting van toeslagen voor kinderopvang.
Ook jurist en toeslagenouder Faith Bruning komt namens NSC in de Kamer.
Bij de SP blijft justitiewoordvoerder Michiel van Nispen naar het zich laat aanzien op het nippertje in de Kamer. Van Nispen ijvert sinds jaar en dag voor de sociale advocatuur. Anne Kuik, jurist en justitiewoordvoerder van het CDA, verliest waarschijnlijk haar zetel.
SGP’er Diederik van Dijk (jurist en directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging) gaat van de Eerste naar de Tweede Kamer. Bij het Forum voor Democratie behoudt Gideon van Meijeren zijn zetel. Ook hij is meester in de rechten.

Advertentie