Door aanpassing van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren valt de indexering van de beloningen voor 2024 hoger uit dan eerder gecommuniceerd. Dat meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. Voorheen werd niet geïndexeerd als het indexeringspercentage tussen de -1% en 1% lag, zoals in 2023 het geval was. Deze uitzondering komt nu te vervallen. Bij de indexering van de beloningen voor 2024 worden daarom nu het indexeringspercentage voor 2024 van 5,2855% én het percentage voor 2023 van 0,6649% meegenomen.

 

Advertentie