De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de verlaging van 13,5 procent. De verlaging geldt voor alle zaken, behalve civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. Om de verlaging zo snel mogelijk in te voeren wordt de geplande indexering voor 2024 verlaagd van 4,57 procent naar 1,83 procent. Daarnaast wordt de eerder uitgestelde indexering voor 2023 van 10,29 procent definitief geschrapt. In totaal wordt voor de dalende griffierechten structureel 27 miljoen euro uitgetrokken.

Hiermee is het voornemen om een wetsvoorstel in te dienen om de griffierechten te verlagen met 25 procent definitief van tafel. Het kabinet moest in het voorjaar van 2023 andere financiële keuzes maken, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de verlaging van de griffierechten, namelijk nog 27 miljoen euro. Door civiele zaken met vorderingen hoger dan 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court uit te zonderen van de verlaging, kunnen de griffierechten met 13,5 procent worden verlaagd, aldus de minister. De griffierechten voor deze uitgezonderde zaken worden per 1 januari 2024 geïndexeerd met de indexering van zowel 2023 als 2024, in totaal 15,33 procent.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie