Demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft het ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad aan de Tweede Kamer aangeboden. Het besluit verplicht advocaten digitaal te procederen in civiele prejudiciële procedures bij de Hoge Raad.

In civiele prejudiciële procedures bij de Hoge Raad stelt een rechtbank of gerechtshof op verzoek van partijen of ambtshalve een rechtsvraag aan de Hoge Raad. In civiele cassatiezaken wordt al sinds 1 april 2017 verplicht elektronisch geprocedeerd via het webportaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’. De civiele prejudiciële procedures lopen voortaan ook via dit systeem.

De voorlegging aan de Kamer gebeurt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure. Op grond van die procedure kunnen de Kamerleden zich uitspreken over het ontwerpbesluit en wijzigingen aanbrengen voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

Advocaten kunnen sinds deze week ook digitaal procederen via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ in alle belastingzaken bij rechtbanken en gerechtshoven.

Advertentie