In antwoord op een breed gesteunde Kamermotie heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind 26 miljoen euro extra uitgetrokken voor een eenmalige compensatiemaatregel. Begin dit jaar gingen de puntentarieven voor toevoegingen met 0,67 procent omhoog, terwijl de inflatie in 2022 feitelijk tien procent bedroeg.

Na wat tegenstribbelen, ging Weerwind in november overstag. Hij koos echter niet voor het inflatiecijfer over 2022, maar het indexeringspercentage per 1 januari 2024. Dat bedraagt 5,29 procent. Trek daar de al toegekende 0,67 procent vanaf en je houdt 4,62 procent over. Waarom Weerwind de verkeerde ijkdatum heeft gekozen, is niet duidelijk. Mogelijk is dat een gevolg van de motie-Sneller, waarin wordt verwezen naar de gemiddelde consumentenprijsindexinflatie van 5,6 procent in 2023.

Hoeveel geld kan een advocaat in deze decembermaand feitelijk tegemoetzien? Dat hangt natuurlijk af van het aantal toevoegingszaken. Per reguliere toevoeging keert de RvR een bedrag uit van 56,05 euro inclusief btw. Voor lichte adviestoevoegingen wordt 13,71 euro per zaak uitgekeerd, voor geaccepteerde piketmeldingen 18,73 euro en voor toegekende extra uren 6,72 euro.

Lees verder in het e-magazine van december

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie