Als civiele cassatieadvocaat ziet Jan Wouter Alt soms dat een procedure is gestrand omdat een voldoende gespecificeerd en ter zake dienend bewijsaanbod ontbreekt. Onvoldoende is bijvoorbeeld dat eiser ‘alle stellingen wenst te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door middel van het horen van getuigen’.

Lees verder in het decembernummer

jw alt

Jan Wouter Alt

Cassatieadvocaat

Profile page
Advertentie