De NOvA gaat ervan uit dat Nederland volgend jaar ruim 18.400 advocaten telt. Circa tachtig procent van hen krijgt een nota van 1.038 euro. Advocaten die minder dan 40 mille verdienen en advocaat-stagiairs hoeven slechts 339 euro te betalen. Deze categorie telt naar verwachting circa 3.850 advocaten.

Een jaar eerder, van 2022 op 2023, steeg de financiële bijdrage nog met zeven procent, met name als gevolg van de toegenomen inflatie. Gelet op het aanzienlijke eigen vermogen van de NOvA zou de financiële bijdrage per 1 januari best omlaag kunnen, constateert de orde zelf. Omdat onbekend is welke kosten de komst van de toezichthouder advocatuur (OTA) met zich meebrengt speelt de NOvA liever op zeker, blijkt uit de begroting. ‘Met het oog op de onzekerheid van met name de kosten voor een toekomstige OTA wordt ervoor gekozen de financiële bijdrage niet (voor een jaar) te verlagen maar op een gelijk niveau te houden. Doel is om een dempende werking op de (hogere) financiële bijdrage in de komende jaren te kunnen bewerkstelligen.’

Tuchtrecht

De totale inkomsten uit advocatenbijdragen zijn voor 2024 begroot op ruim 16,4 miljoen euro. Met dat geld wordt onder meer het tuchtrecht (4,8 miljoen euro) en het toezicht door de lokale dekens (twee miljoen euro) betaald. Het College van Toezicht op de Advocatuur vergt nog eens bijna een miljoen. Met de personeelskosten van het landelijk bureau (45 fte) is 5,8 miljoen euro gemoeid.

Voor de algemene raad van de NOvA is volgend jaar ruim zes ton uitgetrokken. De algemene raad wordt uitgebreid van zes naar zeven bestuursleden. De algemeen deken ontvangt 188.000 euro, de waarnemend deken 126.000 euro en de leden 79.000 euro, een stijging van 5,3 procent.

Advertentie