De Raad voor Rechtsbijstand verhoogt de reiskostenvergoeding voor piketzaken buiten het ressort van de advocaat van 21 cent naar 23 cent per kilometer. De vergoeding in piketzaken voor reizen binnen het ressort daalt in de loop van 2024 van 37 cent naar 23 cent.

Volgens de RvR blijft de kilometervergoeding voor reizen binnen het resort per 1 januari nog onveranderd op 37 cent. Het ministerie heeft in een AMvB echter bepaald dat ook voor deze vergoeding de maximale belastingvrije limiet gaat gelden. Naar verwachting treedt de AMvB op 1 april volgend jaar in werking. Vanaf dat moment wordt het tarief 23 cent per kilometer.

Voor de reiskostenvergoeding is de afgiftedatum van de toevoeging of het tijdstip waarop rechtsbijstand is verleend in een piketzaak bepalend.

Advertentie