In januari 2023 kreeg Youssef Taghi een gevangenisstraf opgelegd van 5,5 jaar omdat hij berichten van zijn neef en cliënt Ridouan Taghi vanuit de EBI naar buiten smokkelde. Youssef ging niet in hoger beroep.

Verwijzend naar het strafvonnis diende de nieuwe deken Midden-Nederland in februari 2023 een dekenbezwaar in. De ontzetting en verontwaardiging binnen de beroepsgroep en de maatschappij noopten tot een verzoek tot schrapping, voor een normbevestigend effect richting advocatuur en maatschappij, aldus de deken. Je zou zeggen: gelopen race. Maar Taghi had formele weren.

60ab-verzoek

Toen Youssef Taghi in oktober 2021 gearresteerd werd, kwam de toenmalige deken Midden Nederland – volgens zijn opvolger mede om veiligheidsredenen – niet met een 60ab-verzoek. De algemene raad van de NOvA diende echter bij de lokale deken op 26 januari 2022 een klacht in. De deken sprak daarover op 31 januari met Taghi en zijn advocaten, waarna hij hen bevestigde: ‘(…) dat als uw cliënt zich deze week uitschrijft van het tableau (…) de algemene raad mij te kennen heeft gegeven dat zij de betreffende klacht zal intrekken.’ Dat er nooit meer een klacht zou worden ingediend kon de deken niet garanderen, maar het zou ‘niet logisch zijn dat de klacht van de algemene raad volgende week weer zou worden ingediend.’ Als Taghi zou worden vrijgesproken zou hij zich weer kunnen melden, waarbij de gebruikelijke onafhankelijke toets zou plaatsvinden. Taghi liet zich schrappen en de NOvA-klacht werd ingetrokken.

Dekenbezwaar

Vanwege die deal kon de (huidige) deken ‘als representant van de NOvA’ volgens de gemachtigde van Taghi niet alsnog een dekenbezwaar indienen. Bovendien kwam het dekenbezwaar volgens hem te laat.

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden wijst erop dat de lokale deken geen representant is van de NOvA, maar een eigen positie heeft met eigen bevoegdheden. De e-mail van de (voormalig) deken was ‘wellicht wat ongelukkig geformuleerd’ maar betekende niet dat hij afstand had gedaan van het recht een dekenbezwaar in te dienen. De (huidige) deken had terecht gewacht tot de feiten strafrechtelijk vaststonden en rekening gehouden met zowel de impact van de veroordeling van Taghi als zijn situatie.

Familie

Bij de motivering van de maatregel weegt de tuchtrechter ook mee dat door zijn handelen de regels voor advocaten in o.a. de EBI zijn aangescherpt en dat er vraagtekens worden geplaatst bij het feit dat een advocaat ‘volgens de huidige regels ook eigen familie mag bijstaan’.

Een schrapping dus, maar Taghi kan nog in beroep.

 

 

strafrecht-pixabay-alex-van

Youssef Taghi op eigen verzoek geschrapt

De Utrechtse advocaat Youssef Taghi heeft zich op eigen verzoek van het tableau laten schrappen, na een klacht van de NOvA bij de Utrechtse deken.

Advertentie