‘De deken van de Amsterdamse orde van advocaten heeft kennisgenomen van de artikelen in de media betreffende de heer Kasem en zal naar aanleiding van de daarin genoemde informatie nader onderzoek instellen. Over inhoud en uitkomst van dat onderzoek zullen, gezien de vertrouwelijkheid, in beginsel geen mededelingen worden gedaan’, laat deken Barbara Rumora-Scheltema schriftelijk weten.

Het AD zegt in bezit te zijn van meerdere gespreksopnames uit 2019 die waarschijnlijk zijn gemaakt door Peter R. de Vries, op dat moment een kantoorgenoot van Kasem. In die opnames erkent Kasem dat hij in zijn rol als advocaat een ambtenaar heeft omgekocht. Het zou gaan om een functionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Kasem, die als presentator inmiddels op non-actief staat, ontkent tegenover het AD dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping of een poging daartoe.

Het is de tweede keer dat de Amsterdamse deken de handelswijze van voormalig advocaat Kasem onderzoekt. In 2020 beweerde het OM dat Kasem mogelijk geheime informatie doorgaf aan Ridouan Taghi. Kasem en Taghi kennen elkaar van de basisschool.  Deken Evert-Jan Henrichs concludeerde dat er inderdaad was gelekt door een advocaat, maar dat niet was komen vast te staan dat Kasem de schuldige was.

Lees meer bij het AD.

Advertentie