Pijnpunt is volgens de krant de zogenaamde meldbrief, die kan worden verstuurd bij jaarlijkse verlengingen van uithuisplaatsingen van kinderen. Ouders die zo’n brief krijgen, lezen daarin dat ze het zelf aan moeten geven als ze willen dat in de rechtbank tijdens een zitting wordt gekeken naar de verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel. Ook gezinnen die via een ondertoezichtstelling gedwongen hulp krijgen, kunnen zo’n meldbrief ontvangen. Ouders die deze brief niet ontvangen, niet lezen of niet begrijpen, kunnen de kans om de verlenging aan te vechten mislopen.

Volgens initiatiefnemer van het proefproces Reinier Feiner, naast jeugdrechtadvocaat ook voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), gaat het om kwetsbare ouders. ‘Sommigen hebben schulden en staan onder bewind voering. Niet iedereen opent de post, niet iedereen is geletterd. Van anderen is het juiste adres helemaal niet bekend. Toch blijft de rechtspraak deze brieven versturen. Soms per aangetekende post, maar soms ook per gewone post, waardoor het onbekend is of ze wel aankomen.’

Zitting

Kinderrechter Susanne Tempel zegt in het AD dat de meldbrief alleen wordt verstuurd als jeugdzorg zegt dat ouders instemmen met een verlenging. ‘Ik voel me geschoffeerd als wordt gezegd dat het gaat om een stilzwijgende verlenging. Ook als er geen zitting is, toets ik of een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling verlengd moet worden. Dat kan ook aan de hand van dossiers. Ik kijk daarnaast of ouders het inderdaad eens zijn en de brief naar het juiste adres is verzonden. Als dat niet zo is, komt er toch een zitting. Maar soms is een zitting niet nodig.’

Vorig jaar werden volgens Tempel in Nederland zo’n 12.000 verzoeken tot verlenging van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen behandeld. Zo’n 3200 daarvan werd buiten een zitting afgedaan. ‘Lang niet in alle gevallen was dit omdat er niet is gereageerd op een meldbrief.’ Als er uiteindelijk verandering komt in de procedure, moet worden bekeken hoe het extra aantal zittingen wordt opgevangen, benadrukt Tempel.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie