Mr. X stond in coronatijd de Stichting Artsen voor Waarheid bij en ging daarbij nogal wild tekeer. Hij kreeg toen een voorwaardelijke schorsing van vier weken.

Anderhalf jaar stuurde iemand anoniem de deken een geluidsopname van de tuchtzitting. Aan het begin daarvan zegt een stem tegen mr. X: ‘Even kijken hoor, nu is ie aan het opnemen.’ Waarop mr. X antwoordt: ‘Ja dat wissen we dadelijk allemaal weg.’ Mr. X vraagt ook hoe hij de factuur kan betalen.

Geluidsopname

De deken vroeg mr. X om opheldering. Het huishoudelijk reglement van Rechtbank Zwolle, waar de zitting plaatsvond, verbood ‘filmen, foto’s en geluidsopnamen maken’. Mr. X antwoordde dat hij geen verklaring voor het bestaan van de opname kon geven.

Ook na de opname te hebben beluisterd hield mr. X vol dat die zonder zijn toestemming was gemaakt. Wel vermoedde hij wie het kon hebben gedaan: een man die zich had voorgedaan als ‘onafhankelijk journalist’ en die niet bij de zitting mocht zijn vanwege de coronamaatregelen. Mr. X had ingestemd met het dragen van een zender zodat deze journalist kon meeluisteren. Die man wilde hem nu in een kwaad daglicht stellen.

Maar, vroeg de deken, die zender, op grond waarvan meende mr. X dat dat mocht? En waarom praten over wissen als er niets zou worden opgenomen? En waarvoor was die factuur?

Mr. X antwoordde dat hij erop had vertrouwd dat de journalist toestemming had gekregen voor de zender. Een journalist van de Leeuwarder Courant mocht wel de zaal in.

Gemanipuleerd

Later was mr. X erachter gekomen dat de ‘journalist’ diverse mensen had gechanteerd met gemanipuleerde opnames en vervalste stukken. Hij had hem daarmee geconfronteerd en gezegd grote afstand van hem te nemen. Nu was blijkbaar ook dit geluidsmateriaal gemanipuleerd, want de geciteerde uitspraken had hij niet gedaan.

De deken verweet mr. X dat hij niet meteen openheid van zaken gaf, vervolgens draaide, en nog steeds op een aantal punten niet overtuigde. Zij diende een bezwaar in.

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat mr. X de rechtbank-huisregels overtrad: onder ‘filmen, foto’s of geluidsopnamen maken’ valt ook het dragen van een zender waarmee je iemand buiten de zittingszaal de gelegenheid geeft opnamen te maken.

Niet integer

Ook in zijn communicatie met de deken was mr. X niet integer geweest. En op de zitting verklaarde hij eerst dat hij nooit had gezegd wat op de geluidsopnames stond, maar stelde hij vervolgens dat het zijn stem was, die mogelijk uit eerdere opnames was geknipt.

Ook op de zitting gaf mr. X geen volledige openheid van zaken en nam hij voor zijn handelen geen verantwoordelijkheid. In zijn nadeel weegt verder mee dat hij deels nog in de proeftijd van de eerdere voorwaardelijke schorsing zat.

Het werd een schorsing van vier weken; beroep staat nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie