Dat kan met de Advocatenpas via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’.  Om te zorgen dat het digitaal indienen soepel verloopt vraagt de Rechtspraak om verzoeken alleen in te dienen bij de voor advocaten gebruikelijke rechtbank.

Door via ‘Mijn Rechtspraak’ digitaal te communiceren, staan alle stukken in een digitaal dossier bij elkaar. Dossiers kunnen tijd- en plaats onafhankelijk worden ingezien. De ontvangst van ieder stuk (of set stukken) wordt digitaal bevestigd.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie