Volgens Saris leeft dit breder dan de zaak rondom Ridouan Taghi, waarbij zijn advocaat en tevens neef Youssef T. werd veroordeeld. Het OM liet deze week weten dat het ook advocaat Inez Weski wil vervolgen.

‘Er zijn in elk geval gevallen waar die verdenking er is,’ aldus Saris. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming ) wil maatregelen in gevangenissen die moeten voorkomen dat gedetineerden advocaten misbruiken voor hun criminele praktijken. Volgens Saris zijn die voorstellen niet alleen gebaseerd op de incidenten met de advocaten van Taghi. ‘Er zijn al langer verdenkingen dat advocaten voor de kar worden gespannen. Dat hoeft overigens niet vrijwillig te zijn, die kunnen ernstig onder druk worden gezet.’

Weerwind bevestigde vrijdag voor de ministerraad de signalen dat advocaten informatie doorspelen uit de gevangenis. ‘Dat is helaas het geval. We houden daarom natuurlijk een vinger aan de pols.’ Weerwind zegt onder andere het visueel toezicht in gevangenissen en de weerbaarheid van advocaten te willen versterken.

Onderzoek

De dekens laten naar aanleiding van de uitlatingen in een persbericht weten dat met DJI de afspraak gemaakt is dat signalen over advocaten worden gedeeld. ‘Dat geldt dus eveneens voor de gevallen waar Wim Saris aan refereert. Signalen die niet worden doorgegeven kunnen uiteraard niet door de toezichthouder worden onderzocht. Alle ontvangen signalen, ongeacht aard of ernst, worden onderzocht door de betrokken deken.’ Signalen van DJI kunnen variëren van onbeschoft gedrag tot verdenking van
onwettige handelingen, schrijven de dekens. Alle signalen van DJI worden centraal gecoördineerd via de portefeuillehouder strafrecht en ondermijning van het dekenberaad en vervolgens doorgestuurd naar de deken van het arrondissement waar de betrokken advocaat is gevestigd.

Volgens de toezichthouder op de advocatuur zijn in 2023  van het DJI zestien signalen over advocaten ontvangen. In alle gevallen heeft dit geleid tot onderzoek door de deken. In verschillende gevallen zijn nadere maatregelen door de deken gevolgd, zoals een klacht van de deken bij de tuchtrechter. In enkele gevallen bleek sprake van een misverstand of werd een waarschuwing voldoende geacht. Frédérique ten
Berge, deken Midden-Nederland en portefeuillehouder strafrecht en ondermijning: ‘In ons periodiek overleg met DJI vindt telkens terugkoppeling plaats van alle signalen die DJI breed worden aangereikt. Dit overleg wordt wederzijds zeer gewaardeerd.’

De dekens zeggen bijzondere aandacht te besteden aan advocaten die verdachten in zware criminaliteitszaken bijstaan. ‘Met deze advocaten is op zeer regelmatige basis contact, mede om te helpen voorkomen dat zij onder druk worden gezet om mee te werken aan ongeoorloofde praktijken.’

Volgende week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over maatregelen in het gevangeniswezen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie