Wat maakt de aansprakelijk­stelling van ING –⁠ en de klimaatzaak die er hoogstwaarschijnlijk uit voortkomt ⁠– zo bijzonder?

‘Een klimaatzaak tegen een financiële instelling is uniek, zelfs wereldwijd. Er zijn wel een paar voorbeelden te noemen. Een lopende Franse zaak tegen BNP Paribas voor finan­ciering van de olie- en gassector vertoont sterke gelijkenissen. Een ander voorbeeld is een zaak in Australië tegen een pensioenfonds, maar die is geschikt. Een zaak tegen de Belgische Nationale Bank is ingetrokken. Met deze aansprakelijk­stelling springt Milieu­defensie in een juridisch hiaat.’

Wat is die juridische hiaat in dit geval?

‘Er bestaat nog geen Europese of Nederlandse wetgeving die de reductiedoelstellingen en ‑verant­woordelijk­heden van bedrijven –⁠ in dit geval financiële instellingen ⁠– vastlegt. Mede omdat publieke regu­lering ontbreekt, wordt het civiele recht ingezet. Via de onrechtmatige daad (artikel 6:162 lid 2 BW) probeert Milieudefensie uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm een verantwoordelijkheid voor ING te destilleren. Of die verantwoordelijkheid er is en hoe die er dan uitziet, dat debat zal plaatsvinden in deze zaak –⁠ mocht het daartoe komen.’

Lees verder in het e-magazine

CARMEN GEUKERS, Advocatenblad

Carmen Geukers

Profile page
Advertentie