In 2022 en 2023 kreeg een toevoeging voor een toeslagouder in de systematiek van de Raad volgens de advocaten nog een waardering van een halve eenheid. In een nieuwe circulaire is dat dit jaar 2024 opgehoogd naar een waardering van één eenheid.
In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid schrijft Nursel Köse-Albayrak van ACS-Advocaten uit Rotterdam dat ze door deze maatregel in de praktijk nog maar een beperkt aantal toeslagouders kan helpen, in een beperkt aantal procedures. Terwijl de meeste gedupeerden, in het juridische doolhof dat de toeslagenaffaire is geworden, meerdere procedures moeten doorlopen.
‘We kunnen de gedupeerde ouders niet weer in de steek laten door ze weer zonder advocaat tegen een machtige overheidsorgaan op te laten komen’, verklaart de Rotterdamse advocaat in haar brief aan de Tweede Kamer.

Toevoegingen

Voor alle bij de RvR ingeschreven advocaten geldt een maximum van 250 toevoegingseenheden per kalenderjaar. De 250 eenheden staan omgerekend voor circa 1.300 werkuur. In de oude situatie kon een toeslagadvocaat in principe vijfhonderd toevoegingen krijgen. Dat is in de nieuwe situatie teruggebracht naar 250 toevoegingen, aldus Köse-Albayrak. Omdat iedere toeslagouder op jaarbasis minstens drie procedures doorloopt, kan een advocaat nu jaarlijks nog maar 83 gedupeerden bijstaan, zo rekent ze de Tweede Kamer voor.

In een toelichting zegt ze dat een gedupeerde in de praktijk meer dan drie procedures doorloopt. Een toeslagouder moet volgens haar gemiddeld zes procedures aanspannen, door de tegenwerking van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). In de oude situatie was de toestroom van toeslagouders voor haar kantoor al haast te groot, vertelt de Rotterdamse advocaat. Dat is met de nieuwe regeling van de Raad zeker het geval. ‘Gedupeerden komen in de kou te staan, terwijl ze zo’n behoefte hebben aan professionele bijstand.’

Wachtlijsten

Ook advocaat Suzanne Arakelyan zegt met haar kantoor AKL Advocaten uit Schiedam in de knel te komen door de nieuwe regeling. ‘We belanden in een situatie dat we met wachtlijsten moeten werken, maar ik wil daar helemaal niet naartoe.’ Ze voorziet dat met de nieuwe regeling een gedupeerde halverwege de rit een nieuwe advocaat moet gaan zoeken, omdat de vaste advocaat geen toevoeging meer kan krijgen voor vervolgprocedures. ‘Dat is ook zeer onwenselijk.’

De Raad voor Rechtsbijstand zegt dat de waardering van zaken van toeslagouders een tijdje was verlaagd naar eenheid 0,5 omdat in die fase procedures alleen opgestart moesten worden. Die fase vroeg om minder werkzaamheden, aldus de raad. Nu de procedures in de kindertoeslagaffaire op gang zijn gekomen, maakt de raad een eind aan de uitzonderingssituatie. Voorkomen moet worden dat advocaten te veel zaken op zich nemen en onvoldoende tijd en aandacht aan cliënten kunnen besteden, aldus de woordvoerder.

Er zouden geen berichten zijn dat toeslagouders geen advocaat kunnen vinden. ‘De raad herkent het signaal dat gedupeerden veel procedures moet doorlopen’, verklaart de woordvoerder. ‘Voor al deze zaken verstrekt de raad ook gesubsidieerde rechtsbijstand zodat gedupeerden goed bijgestaan worden.’

De SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Maarten Bakker

Profile page
Advertentie