In het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen rechtsbijstandverleners een vergoeding op basis van een forfaitair systeem. Bij de declaratie van een zaak geldt het tarief per forfaitair punt (het ‘punttarief’) dat van toepassing was op het moment dat de toevoeging werd afgegeven. Deze werkwijze staat ter discussie, omdat er soms jaren overheen kunnen gaan voor een zaak is afgerond. Daardoor ontvangen rechtsbijstandverleners in sommige zaken een lagere vergoeding per punt dan de vergoeding die geldt op het moment dat de zaak wordt afgerond.

Uit toevoegingscijfers blijkt dat 56 procent van de toevoegingen worden gedeclareerd en vastgesteld in het jaar dat ze zijn afgegeven. Maar in 44 procent van de gevallen zijn de toevoegingen na het jaar van afgifte gedeclareerd en daarbij kan het vergoede punttarief dus afwijken van het actuele punttarief. Dat kan nadelig uitpakken voor sociaal advocaten. Kamerlid Joost Sneller (D66) diende hierover vorig jaar een motie in. Deze werd aangenomen en Weerwind reageert daar nu op met het onderzoek.

Structurele verbetering

Doel van het onderzoek is om te onderzoeken of sociaal advocaten voortaan het actuele tarief kunnen krijgen, en of de begrotingssystematiek van het ministerie moet worden aangepast. Daarbij wordt ook bekeken of in het stelsel nog wordt voldaan aan het uitgangspunt dat een sociaal advocaat een netto jaarinkomen kan verdienen
vergelijkbaar met het netto jaarinkomen op het niveau van de hoogste trede (10) van schaal 12 voor rijksambtenaren, bij een vergoeding van 1.200 forfaitaire
punten.

De NOvA schrijft in een reactie het ‘teleurstellend’ te vinden dat de minister nu geen stappen zet om de vergoedingen mee te laten bewegen met de steeds wijzigende werkzaamheden van sociaal advocaten. De NOvA wil voorkomen dat elk jaar opnieuw ad hoc financiering moet worden gezocht en dringt aan op een structurele verbetering.

Weerwind1711

Weerwind: ‘Sociaal advocaten nog dit jaar gecompenseerd’

Sociaal advocaten krijgen nog dit jaar een subsidie uitgekeerd.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie