Het wetsvoorstel was inhoudelijk gewijzigd na een aantal aangenomen amendementen. Zo werden de voorstellen van Ellian (VVD) en Helder (BBB) om het toezichtregime nog verder aan te scherpen aangenomen. Vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gedetineerden in een EBI of AIT dienen voortaan te worden opgenomen in beeld en geluid, vindt de Kamer.

Spoedadvies

Inmiddels heeft Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer afwijzend gereageerd. Volgens de minister is het gewijzigd strijdig ‘met artikel 6 EVRM en artikel 17 Grondwet.’ Het maken van geluidsopnamen van gesprekken tussen advocaten en cliënten is volgens hem onverenigbaar met het recht op een eerlijk proces en het recht op vertrouwelijke communicatie. De advocatuur is sowieso fel gekant tegen wijziging van de Pbw.

Weerwind heeft de Afdeling advisering van de Raad van State om spoedadvies over de amendementen en hoe die zich verhouden tot de grondrechten. Indien er grondwettelijke bezwaren zijn, wil de minister ook van de Raad van State weten onder welke omstandigheden het audiovisueel toezicht wel mogelijk zou zijn. ‘Nadat de Afdeling heeft geadviseerd, zal het kabinet zich nader beraden over het wetsvoorstel,’ aldus de minister.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie