Deken Rumora-Scheltema bracht woensdag haar bevindingen naar buiten uit het onderzoek dat zij verrichte naar talkshowpresentator Khalid Kasem. Het onderzoek was een direct gevolg van een reeks artikelen in het Algemeen Dagblad begin januari en maart.

Volgens die artikelen, gebaseerd op geheime geluidsopnames, zou Kasem zich als advocaat schuldig hebben gemaakt aan omkoping. Daar is echter niets van gebleken, stelt Rumora-Scheltema vast. ‘Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden. Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen. De stukken bevestigen dat de processen correct zijn gevolgd.’

Constructief

De deken stelt voor haar onderzoek een grote hoeveelheid informatie te hebben ontvangen en bestudeerd. Daarnaast heeft ze met ‘een groot aantal personen’ gesproken. Alle  betrokken advocaten hebben constructief hun medewerking verleend aan het onderzoek, aldus Rumora-Scheltema.

De deken zegt Kasem een in een normoverdragend gesprek een formele waarschuwing te hebben gegeven, omdat hij zijn cliënt op ongepaste wijze bejegende. Daar blijft het wat haar betreft bij. Van andere tuchtrechtelijk verwijtbare handelingen is niet gebleken.

Van Oosten

Advocaat Geertjan van Oosten treft geen enkele blaam, blijkt uit de rapportage van de deken. Kasem had zich volgens het AD-artikel verweerd met de opmerking dat hij zijn handelswijze, waarbij een cliënt met een leugen wordt aangespoord om te betalen, had geleerd op zijn vroegere kantoor, dat van Van Oosten. Volgens Rumora-Scheltema werd uit het onderzoek vrijwel direct duidelijk dat die suggestie nergens op gebaseerd is.

Tegenover advocaat Royce de Vries zegt de deken haar zorgen te hebben geuit over het feit dat geheimhoudersgesprekken zijn opgenomen zonder medeweten (laat staan toestemming) van alle gespreksdeelnemers. Dat is in strijd met Gedragsregel 4, constateert ze. Ze gaat er overigens vanuit dat De Vries niet wist dat zijn vader enkele gesprekken had opgenomen.

Rumora-Scheltema voegt daaraan toe dat uit het onderzoek is gebleken dat er hooguit tien opnamen bestaan die betrekking hebben op het advocatenkantoor waar vader en zoon De Vries en Kasem samenwerkten. Het is dus niet zo dat Peter R. de Vries alle gesprekken opnam, stelt ze vast.

Opgelucht

Khalid Kasem heeft opgelucht gereageerd op het onderzoek van de Amsterdamse deken. ‘Conclusie is dat de beweerde omkoping niet heeft plaatsgevonden. Aan een voor mij en mijn gezin ontzettend heftige periode is nu gelukkig een einde gekomen.’ Kasem zegt erg blij te zijn dat de verdachtmakingen zijn ontkracht en dat hij hoopt de kwestie nu achter zich te kunnen laten.

Royce de Vries zegt dat het bevestigt wat hij en zijn vader destijds al concludeerden. ‘Het omkoopverhaal van Khalid Kasem was niet meer dan een broodjeaapverhaal.’

Rapportage Amsterdamse deken

De Amsterdamse deken heeft een openbare rapportage gepubliceerd van haar bevindingen in het onderzoek naar de handelswijze van voormalig advocaat Khalid Kasem.

Advertentie