Vorig jaar werd een supermarktmedewerkster doodgestoken door een zekere L. – een zaak die nu weer in het nieuws is. Een dagblad kopte indertijd: “… L. pleegde eerder levensdelict: ‘Zelfs zijn advocaat was bang voor hem’.” De quote was van mr. X, opvolger van die bange advocaat.

Mr. X zou volgens het artikel hebben verteld dat hij zich voor L. in een eerdere zaak met succes had verzet tegen een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Op de zitting had L. de rechters met de dood bedreigd. Over een latere arrestatie wegens diefstal vertelde mr. X dat het ging om een fles melk die L. in een winkel had leeggedronken en dat hij was vrijgesproken. ‘Het is een triest geval,’ citeerde de krant mr. X. ‘De man heeft waanbeelden en kan zeer agressief zijn.’

Op gesprek bij de deken zei mr. X dat hij de krant op verschillende fouten had gewezen. Maar hij gaf wel toe dat hij L. op een hem toegezonden foto had herkend. En mogelijk had hij iets gezegd als dat zijn voorganger ‘bang’ was. En dat het OM indertijd vergeefs had aangestuurd op psychiatrisch onderzoek. Het verhaal over de fles melk: ook van hem. Verder had mr. X gezegd dat L. sterk gelovig was en mogelijk had gehandeld alsof het een opdracht van God was.

De deken diende een bezwaar in.

Strafzaak beïnvloeden

Volgens mr. X valt hetgeen op een openbare zitting is besproken niet onder de geheimhoudingsplicht en wat een cliënt op Facebook heeft gezet evenmin. En hij had de cliënt inderdaad niet vooraf geraadpleegd, maar dat kón op dat moment ook niet.

Volgens mr. X had hij de geheimhoudingsplicht weliswaar geschonden maar was dat niet verwijtbaar, omdat de journalist laat op de avond belde en hem indringend vroeg dingen te bevestigen voor de ochtendkrant. Zijn ervaring was dat je maar beter kon praten om correcties en nuanceringen aan te brengen. Zo had hij gezegd dat hij in de nieuwe zaak niet voor L. optrad en (kennelijk tevergeefs) willen duidelijk maken dat het niet aan hem lag dat er geen tbs-onderzoek was geweest.

Maar de raad van discipline Den Haag verwijst naar artikel 11a Advocatenwet, gedragsregel 3 en Hof-uitspraken ECLI:NL:TAHVD:2019:22 en ECLI:NL:TAHVD:2020:81. Mr. X legde dat alles te krap en verkeerd uit. Als iets op een openbare zitting is besproken of door een cliënt op Facebook is gezet, mag je het toch niet zomaar doorvertellen. En doorbreking van de geheimhouding kan alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden; een onbereikbare cliënt en een mogelijk onwelgevallig krantenartikel is onvoldoende.

Wat het ernstiger maakte is dat mr. X bewust waanideeën had genoemd omdat het dan geen voorbedachten rade kon zijn – hij wilde dus de strafzaak beïnvloeden zonder L. te spreken en terwijl hij niet eens voor hem optrad.

Mr. X kreeg twee weken voorwaardelijke schorsing, maar kan in beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie