De advocaten verwijzen in hun brief naar 2 maart 2022, toen de NOvA de invasie door Rusland van Oekraïne scherp heeft veroordeeld. De NOvA stelde toen dat Rusland de ‘rule of law’ met voeten trad. Gezien alle gerechtelijke uitspraken en VN-rapporten over de situatie in Palestina, is duidelijk dat Israël eveneens de rule of law met voeten treedt, aldus de advocaten.

Initiatiefnemer en woordvoerder Reinout Sterk: ‘De schendingen van het recht door Israël zijn evident. Onder andere het Internationaal Gerechtshof (IGH) en de VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden hebben geoordeeld dat het redelijk is om aan te nemen dat er genocide plaatsvindt. Genocide is de ergste misdaad die de mens kan plegen. Hoe langer de internationale gemeenschap dat laat voortduren, hoe meer de werking van de internationale rechtsorde aan geloofwaardigheid verliest. Wij, als hoeders van de rechtsstaat, vrezen zo langzamerhand het failliet van de internationale rechtsorde. Hoe kunnen Nederland, maar ook bijvoorbeeld de EU of de VN, hierna ten opzichte van andere landen nog een geloofwaardig beroep doen op het internationaal recht?’

Genocideverdrag

De advocaten wijzen er onder andere op dat de Nederlandse rechter op 12 februari 2024 nog bepaalde dat er een groot risico is dat Israël het oorlogsrecht schendt. Verder halen ze twee recente uitspraken van het IGH aan. Het hof oordeelde op 26 januari dat het plausibel is dat Israël het genocideverdrag schendt, door onder andere de toegang van noodhulp te blijven blokkeren. Vorige week nog heeft het hof Israël hier dringend op aangesproken.

‘De Nederlandse regering weigert zich al maanden krachtdadig uit te spreken tegen de door Israël gepleegde misdaden, die tot op de dag van vandaag voortduren,’ zegt Sterk. ‘Artikel 90 van onze Grondwet verplicht de regering zich in te zetten voor het bevorderen van de internationale rechtsorde. Door Israël de hand boven het hoofd te blijven houden, doet ze het tegenovergestelde. Gaan we onszelf over 25 jaar dan afvragen hoe het kon gebeuren dat we aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtkwamen? Dit terwijl er zoveel ambtelijke waarschuwingen, gerechtelijke uitspraken en onafhankelijke VN rapporten zijn die de ernst van de situatie duidelijk maken.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie