Pasma start op 1 juli als NOvA-bestuurder. De benoeming volgt op de eerdere beslissing om de algemene raad (AR) uit te breiden van vijf naar zeven leden. Na de toetreding van Pasma telt de AR zes leden.

Pasma is sinds 1993 advocaat werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael. In 2022 werd ze benoemd tot managing partner bij het Utrechtse kantoor. Pasma is gespecialiseerd in arbeidsrecht en houdt zich onder andere bezig met ontslagrecht, bestuurlijke conflicten, medezeggenschapsrecht, cao-problematiek en integriteit. Ze is lid van diverse arbeidsrechtelijke vakverenigingen en van de Vereniging Gezondheidsrecht.

Naast arbeidsrechtadvocaat is Pasma lid van het Hof van Discipline. Deze taak moet ze als gevolg van haar toetreding tot de AR neerleggen. Ook treedt Pasma op als arbiter voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). In het verleden vervulde ze verschillende toezichthoudende functies, waaronder in de zorgsector.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie