In het Advocatenblad is eerder aandacht besteed aan het ongemotiveerd afdoen van vreemdelingen­zaken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het hoogste rechtscollege binnen het vreemdelingenrecht. Na veel kritiek op deze afdoening, onder meer door de schrijver van dit artikel, heeft de Afdeling de handschoen opgepakt en is zij in bijeenkomsten het gesprek aangegaan met advocaten, rechters, wetenschappers en medewerkers van de IND. Hieruit bleek dat deze kritiek breed werd gedeeld, niet alleen binnen de advocatuur, maar ook binnen de wetenschap, de IND en de rechtspraak. Om een uitspraak te begrijpen, ervan te leren en deze te kunnen accepteren, is het immers nodig dat je de motivering kent.

Lees verder in het aprilnummer

Advertentie