Op 12 maart vond ten overstaan van het Gerecht in eerste aanleg in Luxemburg de zitting plaats in de zaak die zowel de Nederlandstalige Belgische orde van advocaten als de Franse orde van advocaten en het Franse advocaten­collectief ACE-Advocats hadden aangespannen, tegen de verbodsbepaling op het verlenen van juridische diensten aan de regering van Rusland of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Deze verbodsbepaling maakt deel uit van het 8e sanctiepakket en is ingegaan op 7 oktober 2022, ruim twee maanden nadat met het 7e sanctiepakket op 21 juli 2022 de rapportageplicht voor advocaten was ingevoerd. Belangrijk is dat de verbodsbepaling uitsluitend ziet op adviesdiensten en niet op het daadwerkelijk in rechte verdedigen van de Russische overheid of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Deze en alle andere sancties zijn bedoeld om het Poetin zo lastig mogelijk te maken zijn oorlog in Oekraïne te voeren.

Lees verder in het aprilnummer

Advertentie