De daling deed zich met name voor in het personen- en familierecht en in het jeugdrecht (straf en civiel). Het aantal toevoegingsadvocaten in slachtofferzaken groeide verhoudingsgewijs flink.

Uit het jaarverslag blijkt dat met name eenpitters afhaken. Het aantal meermanskantoren in het stelsel groeide. Al met al daalde de totale hoeveelheid kantoren in het stelsel van 3.351 naar 3.008.

Ter vergelijking: in 2018 stonden nog ruim zevenduizend advocaten ingeschreven.

Schermafbeelding 2024-04-10 163230

Het aantal toevoegingen nam toe van 371.740 in 2022 naar 395.151 in 2023. Het aantal mensen dat gebruik maakte van gefinancierde rechtsbijstand steeg eveneens, van 253.355 naar 273.325. Volgens de Raad voor Rechtsbijstand komt op basis van het inkomen ruim een derde van de Nederlandse bevolking in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Het aantal toevoegingen in straf- en civiele zaken daalde licht. Het aantal toevoegingen in asielzaken steeg flink. Ook het aantal ambtshalve toevoegingen, aangewezen door de rechter, vertoonde een forse groei.

Schermafbeelding 2024-04-10 165051

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) zei woensdag in de Tweede Kamer zich zorgen te maken over de krimp van de sociale advocatuur en de vergrijzing van de beroepsgroep. Volgens hem moeten met name universiteiten meer aandacht schenken aan het vak, zodat de belangstelling van studenten wordt gewekt.

Advertentie