Een mevrouw was cliënte bij een kantoorgenoot van mr. X. Nadat de kantoorgenoot de financiële afspraken had bevestigd, hoorde ze niets meer van de vrouw.

De vrouw belt met een nieuwe zaak en vraagt bij de secretaresse naar de kantoorgenoot, maar die is op dat moment met zwangerschapsverlof. De secretaresse belt de vrouw later terug en verbindt haar door met mr. X.

Mr. X stuurt de vrouw nog diezelfde dag een e-mail met de opdrachtbevestiging en het  inhoudelijke advies. Volgens deze mail is afgesproken dat mr. X de vrouw zal bijstaan onder de vlag van het nog lopende dossier.

Maar de vrouw mailt dezelfde nacht terug dat ze afziet van zijn werkzaamheden. ‘U heeft zich zelf bij mij aangeboden,’ schrijft ze. ‘U wou mijn problemen horen, maar gaf geen afspraak voor kennismaking, terwijl u dat op internet garandeert. U [zou] me [een] formulier toesturen en pas dan aan behandeling beginnen (…).’

Mr. X stuurt een rekening van € 408 voor 1,18 uur. De vrouw weigert te betalen en dient een klacht in.

Volgens mr. X leek klaagster in paniek. Hij had met haar niet over een kennismakingsgesprek of inschrijfformulier gesproken, het kantoor werkt niet eens met inschrijfformulieren. Uit de door haar gebruikte bewoordingen ‘afzien van’ bleek ook dat zij de opdracht wel had gegeven, aldus mr. X.

Opdrachtbevestiging

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden verwijst naar Gedragsregel 16: een advocaat moet de cliënt op de hoogte brengen van belangrijke informatie en afspraken en dat alles schriftelijk bevestigen. Daar hoort ook de opdrachtbevestiging bij.

Volgens de raad heeft mr. X mevrouw niet voldoende geïnformeerd over de opdracht. Hij noemde aan de telefoon en in zijn mail geen uurtarief, maar sprak alleen van ‘heropening van het dossier’. Dat is onvoldoende. Nu mevrouw betwist een opdracht te hebben gegeven en mr. X de afspraken niet heeft bevestigd, is de conclusie dat mr. X niet zorgvuldig heeft gehandeld omdat hij belangrijke informatie niet schriftelijk heeft bevestigd.

Mr. X zei tijdens de zitting nog dat hij zo vaak om praktische redenen in dezelfde mail de opdracht bevestigt en advies geeft. Hij had dat vanwege de paniek van mevrouw in dit geval ook gedaan. Maar de raad stelt vast dat mr. X in ieder geval voor mevrouw te snel was gegaan. Zij betwistte niet alleen dat zij haast had, maar de raad was ook gebleken dat ze bedenktijd nodig had. Een advocaat moet misverstanden als deze voorkomen, zegt de raad.

Mr. X krijgt een waarschuwing.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie