Volgens het hof was er sprake van een nauwgezet voorbereid plan om de advocaat om het leven te brengen. De mannen hebben de (huur)moord samen tegen betaling  voorbereid en gepleegd. Zo is voor de dag van de moord (18 september 2019) wekenlang de woonomgeving van Wiersum verkend. In de uitspraak heeft het hof onder meer gewezen op de in de samenleving ontstane ontzetting die is veroorzaakt omdat met de moord de advocaat van een kroongetuige in het Marengoproces om het leven is gebracht.

De advocaten van de verdachten vroegen de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. In beide zaken zijn onder meer verschillende klachten over het door het hof gebruikte bewijs naar voren gebracht. Verder vonden de advocaten dat het hof bij de strafbepaling ten onrechte in strafverzwarende zin heeft meegewogen dat het slachtoffer een advocaat betreft. Ook vonden ze het oordeel van het hof dat de media-aandacht in deze zaak niet strafverminderend kan werken onbegrijpelijk.

Uitspraak definitief

De procureur-generaal (PG) adviseerde de Hoge Raad eerder dit jaar de veroordelingen en de opgelegde straffen in stand te laten. Daar gaat de Hoge Raad in mee door te oordelen dat de cassatieklachten niet slagen.

De Hoge Raad heeft de klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat ze niet tot vernietiging van de uitspraak van het hof kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen die beantwoord moeten worden. Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen en de opgelegde gevangenisstraffen definitief.

Condoleance Derk Wiersum breed 2

Deel van Dossier

Derk Wiersum

Dossier Derk Wiersum op de website van het Advocatenblad

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie