Een zekere mr. A werd in 2014 van het tableau geschrapt. Hij sprak met mr. X af dat die  de zaak van een cliënt voor de rechter zou brengen. Mr. A zou de primaire contactpersoon voor de cliënt blijven.

De procedure liep in eerste instantie goed af voor de cliënt. Maar de wederpartij ging in hoger beroep. Mr. X diende een memorie van antwoord in zonder die vooraf aan de cliënt te laten lezen.

Mr. X werkte ook in een andere zaak met mr. A samen zonder zelf goed met de cliënt te communiceren. Daarvoor kreeg hij in 2019 een voorwaardelijke schorsing van vier weken.

Datzelfde jaar wees het gerechtshof een ongunstig arrest in de zaak van de cliënt. Noch mr. X, noch mr. A stuurde de cliënt de uitspraak, ook niet toen hij naar de stand van zaken vroeg. De cliënt nam er kennis van na afloop van de cassatietermijn, toen de wederpartij het arrest liet betekenen. Hij diende in 2021 een vijftal klachten in tegen mr. X.

Aanspreekpunt

De raad van discipline ‘s-Hertogenbosch overwoog dat nergens uit bleek dat de cliënt van de schrapping op de hoogte was. Mr. A was in alles voor de cliënt het aanspreekpunt en mr. X had gevaren op de door mr. A ingezette koers zonder voldoende eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Dat hij bij aanvang niet had geadviseerd over aanpak en kans van slagen was verjaard, maar zijn gedrag na de tuchtzaak uit 2019 niet. Hij had toen alsnog zelf duidelijke schriftelijke afspraken moeten maken over werkzaamheden, aanpak en strategie, honorarium, kostendoorbelasting, wijze van declareren, omvang en risico’s.

Ook had mr. X de cliënt onvoldoende op de hoogte gehouden doordat alles via mr. A liep. Daarnaast was het niet-toesturen van het arrest een ernstig tekortschieten in de bijstand.

Mr. X werd al twee keer door de tuchtrechter op de vingers getikt, waaronder dus een keer voor precies hetzelfde. Deze keer krijgt hij zes weken schorsing, waarvan vier voorwaardelijk.

De maatregel lijkt mild, gezien de geschiedenis. Misschien omdat deze zaak al zo verschrikkelijk lang speelt?

Mr. X kan nog in beroep maar is sowieso wel even uit de running, want de eerdere voorwaardelijke schorsing van vier weken wordt nu tenuitvoergelegd.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie