De beoogde aanpassing van de Pbw leidt tot een strenger regime voor de zwaarste categorie gedetineerden in EBI en AIT. Op voorspraak van VVD en BBB heeft de Tweede Kamer de minister rechts gepasseerd met amendementen op het wetsvoorstel. Die gaan verder dan de minister wil en zijn volgens de Afdeling advisering van de Raad van State in strijd met grondrechten.

Om die reden kan het kabinet de amendementen niet voor zijn rekening nemen, schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. Omdat het kabinet het wel belangrijk vindt maatregelen te treffen voor het tegengaan van voortgezet crimineel handelen in detentie, brengt Weerwind ‘met spoed’ toch een wetsvoorstel in procedure. Dat zal echter niet de beoogde aanscherpingen bevatten die de Tweede Kamer op voorstel van VVD en BBB heeft aangenomen.

Weerwind zegt nog wel in debat te willen met de Tweede Kamer over zijn wetsvoorstel. De Kamer kan ook besluiten zonder debat over het geamendeerde wetsvoorstel te stemmen en het daarmee formeel te aanvaarden. In dat geval trekt het kabinet het volledige wetsvoorstel in, dreigt Weerwind. ‘De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit heeft grote prioriteit, maar een wetsvoorstel dat zonder meer onverenigbaar is met hoger recht, kan en wil het kabinet niet voor zijn rekening nemen.’

 

Advertentie