Robert Crince le Roy is sinds 1991 advocaat en medeoprichter en partner van Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. in Rotterdam. Hij was eerder onder meer actief als deken van de Rotterdamse orde van advocaten en als lid van het college van afgevaardigden. Op 1 januari 2021 trad hij toe tot de algemene raad, een jaar later werd hij algemeen deken. Tijdens zijn dekenaat heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de advocatuur in het belang van een goede rechtsbedeling, aldus de NOvA. In het bijzonder heeft hij zich ingezet voor de verbinding binnen de beroepsgroep, de balie en de organen van de NOvA.

Crince le Roy: ‘Ik vond het een eer een aantal jaren de balie te mogen vertegenwoordigen als bestuurder van de NOvA. Met meer rust, dialoog en samenwerking binnen de NOvA is dit een goed moment om ‘de staf’ over te dragen. Een nieuwe groep ervaren bestuurders staat klaar om de belangen van de rechtsstaat, de rechtzoekenden en de advocatuur te behartigen. Ik dank allen met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken voor de constructieve en inspirerende contacten en voor het in mij gestelde vertrouwen.’

In de vergadering van het college van afgevaardigden op 25 juni 2024 zal de verkiezing van de nieuwe algemeen deken plaatsvinden. Soeteman en Van Oers zijn sinds 2022 lid van de algemene raad. Sinds begin dit jaar vervullen zij samen het waarnemend dekenaat.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie