Het aantal klachten steeg in 2023 per saldo met ruim honderd ten opzichte van 2022. Van de onderzochte klachten belandden er 740 bij de tuchtrechter. Een jaar eerder waren dat er ruim vierhonderd. De dekens zelf dienden nog eens 55 dekenbezwaren in, tegenover 41 in 2022.

De tuchtrechter verklaarde in 2023 circa 560 klachten ongegrond of niet-ontvankelijk. Van de resterende, gegrond verklaarde, klachten werd in 122 gevallen een waarschuwing opgelegd en in 68 gevallen een berisping. In 48 gevallen werd een (voorwaardelijke) schorsing opgelegd; twaalf advocaten werden geschrapt.

Naast klachtbehandeling (reactief toezicht), verrichten de dekens ook preventief toezicht. Dat gebeurt onder meer op basis van de Centrale Controle Verordening die in 2023 aan 18.110 advocaten werd gestuurd. Naar aanleiding daarvan hadden de dekens een gesprek met 555 advocaten (3 procent). In 51 gevallen (0,3 procent) werd door een deken nader onderzoek ingesteld.

De dekens krijgen ook signalen over advocaten uit andere bron, zoals rechtbanken, OM en DJI. In 2023 waren dat er 201. Dat leidde in één geval tot een dekenbezwaar.

Barbara Rumora-Scheltema, voorzitter van het dekenberaad, toont zich niet ontevreden over de cijfers. Over de hele linie vertoont het beeld over 2023 geen grote uitschieters ten opzichte van 2022, constateert ze. ‘In algemene zin doet de balie het goed. Incidenten zullen er helaas altijd zijn maar de preventieve benadering van het toezicht op de advocatuur werpt zijn vruchten af.’

Rumora-Scheltema wijst er op dat het toezicht is gericht op verbetering van de beroepsuitoefening door advocaten.  De toekomstige toezichthouder OTA dient dan ook het volledige takenpakket van de dekens over te nemen, stelt ze. ‘Goed toezicht omvat klachtbehandeling. Bij het klachtonderzoek komen vaak belangrijke signalen
naar boven; het scheiden van toezicht en klachtbehandeling zou een verslechtering van het toezicht inhouden. Het zou bovendien inefficiënt zijn.’

 

 

 

 

Advertentie