De advocaat verkocht in 2021 als executeur-afwikkelingsbewindvoerder een woning uit een nalatenschap, voor 240.000 euro. Ze liet daarbij op kosten van de verkoper asbest verwijderen uit het huis, hetgeen 5.000 euro kostte. De advocaat ging voorbij aan twee andere biedingen, van 250.000 en 260.000 euro. Vervolgens anonimiseerde ze de naam van de koopster, die niet alleen haar eigen dochter was, maar ook haar secretaresse.

Tegen de tuchtrechter vertelde de advocaat dat ze niet wist dat het haar eigen dochter betrof en dat een makelaar de verkoop had afgehandeld. De Raad van Discipline noemt die verklaring volstrekt ongeloofwaardig, temeer daar de dochter nog thuis woonde. Bovendien gaf ze pas na lang aandringen toe wie de koper was en probeerde ze de identiteit eerst te verhullen.

Volgens de raad heeft de advocaat volstrekt in strijd met de kernwaarde integriteit gehandeld en zich zeer onbetamelijk gedragen. Een schorsing van zes weken is passend en geboden, aldus de uitspraak.

Op LinkedIn is met verontwaardiging gereageerd op het oordeel van de tuchtrechter. Advocaat William Schonewille van BarentsKrants stelt dat de maatregel te licht is en dat de advocaat geschrapt had moeten worden. Het commentaar van Schonewille kan op de nodige bijval rekenen.

Advertentie