VVD’er Ulysse Ellian diende woensdag de al eerder aangekondigde motie in, waarin hij er op aandringt de nog op te richten OTA volledig verantwoordelijk te maken voor het toezicht. Weerwind – en met hem de NOvA – wil toezicht en klachtonderzoek van elkaar scheiden. Het preventief toezicht zou bij de OTA belanden, terwijl de lokale dekens klachten tegen advocaten blijven onderzoeken. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt die scheiding onwenselijk te vinden, evenals de lokale dekens. Zowel het toezicht op de naleving van de kernwaarden als het klachtenonderzoek gebeurt aan de hand van de gedragsregels, aldus Ellian, en zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn motie pleit hij ervoor de klachtbehandeling onder te brengen bij de OTA ‘met oog voor lokale kennis’.

Minister Weerwind hield woensdag formeel vast aan zijn standpunt door de motie van Ellian te ontraden. In zijn toelichting zei hij echter dat het mogelijk is toezicht en klachtbehandeling in één hand te nemen. Daar zijn wel consequenties aan verbonden, aldus Weerwind. ‘Het is aan mijn ambtsopvolger om die consequenties uit te werken en in kaart te brengen, voor alle actoren.’

Eerder waarschuwde Weerwind per brief al voor het risico op vermenging, ‘waardoor er niet of nauwelijks proactief, groepsgewijs of risico-gebaseerd toezicht wordt uitgeoefend’. Hij verwees daarbij naar de dekens die momenteel ook beide taken vervullen, maar in zijn ogen tekortschieten omdat klachtafhandeling een onevenredig groot beslag legt op hun capaciteit.

Evaluatie

In ieder geval een deel van de oppositie geeft Weerwind het voordeel van de twijfel. Esmah Lahlah van GroenLinks/PvdA diende woensdag een motie in met het verzoek om na drie jaar te evalueren hoe de scheiding van taken heeft uitgepakt, daarmee impliciet instemmend met de visie van Weerwind.

De Kamer stemt volgende week over de moties.

 

 

 

Advertentie