De 54-jarige Struycken studeerde rechten aan de universiteit Leiden en volgde daarna opleidingen in Parijs en Oxford University. Tussen 1994 en 2002 was hij medewerker aan de rechtenfaculteit in Tilburg en vervolgens Nijmegen. In 2007 promoveerde hij in Nijmegen op de numerus clausus in het goederenrecht. De advocaat is één dag per week als hoogleraar Europees goederenrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Struycken komt uit een juridische familie die bekend is met de politiek. Zijn vader was hoogleraar privaatrecht in Nijmegen. Zijn opa en naamgenoot Teun Struycken was in de jaren vijftig voor de Katholieke Volkspartij minister in de kabinetten-Drees, eerst van Justitie, later van Binnenlandse Zaken.

VVD’er David van Weel wordt de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Ook hij is als topfunctionaris bij de NAVO een onbekend gezicht in Den Haag. PVV’er Ingrid Coenradie wordt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Zij was hiervoor fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie