door Aldert van der Bent

Financiële sancties

De eerste verschijningsvorm van een financiële sanctie vloeit voort uit de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Deze wet werd in 2018 ingevoerd. Op grond van die wet kan de advocaat worden veroordeeld tot betaling van de kosten die de klager en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in verband met de behandeling van de klacht hebben moeten maken, indien door de tuchtrechter een maatregel wordt opgelegd. Concreet moet de advocaat bij gegrondverklaring van een klacht die door de Raad van Discipline is behandeld een bedrag van € 1.250 betalen ter dekking van de kosten van de NOvA en de Staat en bij het Hof van Discipline is dat zelfs een bedrag van € 1.500.

Een tweede verschijningsvorm is de bestuurlijke boete. Deze kan worden opgelegd door toezicht­houders bij overtreding van wettelijke voorschriften. In de huidige constellatie is de lokale deken van de orde toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet door advocaten die kantoor houden in zijn of haar arrondissement.

Lees het artikel in het e-magazine van juni

Advertentie