Zowel demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) als de NOvA willen het toezicht en klachtonderzoek van elkaar scheiden. Het preventief toezicht zou bij de OTA belanden, terwijl de lokale dekens klachten tegen advocaten blijven onderzoeken. De lokale dekens gaven eerder al aan deze scheiding onwenselijk te vinden.

Ellian is het daarmee eens. Volgens de VVD’er vindt toezicht op naleving van de kernwaarden evenals klachtenonderzoek onder meer via de gedragsregels plaats. ‘Klachtenonderzoek, toezicht op naleving van de kernwaarden en het daaruit volgende tuchtrecht zijn onlosmakelijke onderdelen van toezicht en moeten daarom bij de OTA worden ondergebracht, met oog voor lokale kennis.’

Scheiding van taken

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt Ellian, bleek dinsdag tijdens de stemming. VVD, PVV, GroenLinks/PvdA, D66, BBB, SP, Partij voor de Dieren, DENK en JA21 stemden voor de motie. Ook de motie van Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA) met het verzoek om na drie jaar te evalueren hoe de OTA functioneert, werd aangenomen.

Weerwind liet vorige week in het debat weten de motie van Ellian te ontraden, maar zei erbij dat het mogelijk is toezicht en klachtbehandeling in één hand te nemen. Hij laat het aan zijn ambtsopvolger om de consequenties hiervan uit te werken en in kaart te brengen.

NOvA

De algemene raad van de NOvA blijft zich verzetten tegen de voorgestelde wijziging. Volgens de raad heeft die fundamentele implicaties voor het reeds lang bestaande stelsel van de Nederlandse advocatuur, omdat er daarmee een eind komt aan de ‘historische en waardevolle’ rol van de deken. ‘Tot een dergelijke stelselwijziging moet volgens de algemene raad niet worden overgegaan over de band van de door minister Weerwind beoogde invoering van een landelijke toezichthouder. Deze vergt meer fundamentele reflectie en een methodologische verantwoording die nu nog ontbreekt.’

De raad zinspeelt op de mogelijkheid dat de nieuwe minister voor rechtsbescherming de motie niet zal willen uitvoeren. Dat wordt de NSC’er Teun Struycken. De NSC-fractie stemde tegen de motie van Ellian.

Dekenberaad

Het Dekenberaad, waarin de lokale dekens zijn verenigd, toont zich tevreden met de uitslag van de stemming. ‘De politiek constateert terecht dat klachtonderzoek, toezicht op kernwaarden en het daaruit volgende tuchtrecht onlosmakelijke onderdelen van het toezicht zijn, en het belang van lokale kennis daarbij’, aldus een verklaring.

Volgens het dekenberaad is bij de verdere ontwikkeling van het toezicht op de advocatuur ‘van groot belang om weg te blijven van incidentenpolitiek en te streven naar een uniform en effectief toezicht, gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie