Het meldpunt vloeit voort uit de op 11 april 2024 door de Europese Raad en het Europese Parlement aangenomen Anti-SLAPP richtlijn over misbruik van procesrecht gericht tegen publieke participatie. Strategic Lawsuits Against Public Participation, (SLAPP) is een veelbesproken fenomeen in de afgelopen jaren. Ook in Nederland zeggen journalisten in sommige gevallen juridische druk te ondervinden. De richtlijn moet binnen twee jaar geïmplementeerd zijn in nationale regelgeving in de lidstaten.

Het meldpunt is er voor zowel advocaten als direct belanghebbenden die het vermoeden hebben met een SLAPP van doen te hebben. Het doel van het meldpunt is het verschaffen van informatie en het inventariseren van meldingen. Daar waar nodig kan nader onderzoek naar een melding worden gedaan. Wanneer de melding een advocaat uit een ander arrondissement betreft, wordt dit gedaan in samenspraak met de betrokken bevoegde deken.

De bevindingen van de Amsterdamse deken zullen binnen twee jaar en in ieder geval bij de implementatie van de richtlijn worden geëvalueerd.

Lees ook: Journalisten ervaren meer druk van advocaten – Advocatenblad 2024 04

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie