Minister Weerwind (Rechtsbescherming) verlengt opnieuw de subsidieregeling voor advocaat-stagiairs in de sociale advocatuur. Met het geld worden de opleidingskosten van circa 175 nieuwe advocaten gedekt.

De beroepsopleiding kost 13.489 euro. De regeling kwam in 2020 tot stand op voorstel van de NOvA, met het doel de jonge aanwas onder sociaal advocaten een impuls te geven. Kantoren kunnen sinds 2021 een beroep doen op de regeling.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat zo’n 525 advocaat-stagiairs inmiddels gebruikgemaakt hebben van de regeling. De Raad voor Rechtsbijstand kondigde in mei al aan dat de in 2023 aangevulde subsidiepot vrijwel leeg was.

Advertentie