Op 1 juli treden verschillende wetten in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid. Eén van die wetten betreft de verschijningsplicht. Verdachten van ernstige misdrijven dienen voortaan verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak. Tot dusver waren ze daar vrij in. Kabinet en parlement besloten tot de wetswijziging met het oog op slachtoffers en nabestaanden. Zij krijgen nu de kans om een verdachte te vertellen wat een misdrijf bij hen heeft aangericht. Critici wijzen er overigens op dat de maatregel zich slecht verhoudt tot de onschuldpresumptie.
Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen rechter en officier van justitie de verdachte nu ook zelf ondervragen, hetgeen bijdraagt aan de waarheidsvinding.

Seksuele misdrijven
Op 1 juli gaat ook de Wet seksuele misdrijven in, zodat slachtoffers in meer gevallen aangifte kunnen doen van verkrachting en aanranding. Om verkrachting of aanranding aan te tonen is het niet meer nodig te bewijzen dat er sprake was van dwang. Iemand is strafbaar als diegene seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seks wil. Dwang is voortaan wel een strafverzwarende factor, maar niet langer een vereiste voor een veroordeling. In de nieuwe wet wordt ook seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar. Daarnaast wordt het seksueel benaderen van kinderen jonger dan 16 jaar – ofwel sexchatting – strafbaar en gaan de maximumstraffen voor een aantal seksuele misdrijven omhoog. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag offline en online even strafwaardig is.

Kinderporno
Op straffe van een bestuurlijke boete kunnen hostingbedrijven vanaf 1 juli worden verplicht om online kinderpornografisch materiaal van hun servers te halen en het  beeldmateriaal ontoegankelijk te maken. De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) kan ICT-bedrijven daartoe een aanwijzing geven. De geldboete is afhankelijk van de omzet en kan oplopen tot maximaal 10 procent van de omzet.

Slavennaam
Daarnaast kunnen nazaten van tot slaafgemaakten vanaf 1 juli kosteloos hun achternaam veranderen. In het koloniale verleden kregen slaven een naam opgelegd, vaak een verwijzing naar de slavenhouder of de plantage waar zij werkten. Meerderjarigen die zo’n achternaam dragen, mogen die straks gratis aanpassen. Nu kost de naamswijziging nog 835 euro. Een psychologische verklaring ter onderbouwing is straks niet meer nodig.

Advertentie