De invulling van het dekenaat door twee personen moet de flexibiliteit en feitelijke inzetbaarheid vergroten, schrijft de algemene raad in zijn voordracht. Bovendien biedt de gedeelde functie Van Oers en Soeteman de mogelijkheid hun advocatenpraktijk (gedeeltelijk) te blijven voeren in combinatie met hun gezinsleven. Met de benoeming volgt de NOvA het voorbeeld van de Amsterdamse orde, die al eerder besloot de dekenfunctie door twee personen te laten vervullen.

Kosten

Het financiële plaatje leidde tot vragen onder de leden van het college van afgevaardigden. ‘Het dekenaat wordt gedeeld, maar wordt de vergoeding ook gedeeld?’, vroeg een lid zich hardop af. Een ander lid benadrukte dat gewaakt moet worden voor extra kosten, omdat ‘het allemaal opgebracht moet worden door de advocatuur’.

Crince le Roy liet weten dat met de benoeming van de nieuwe algemeen deken de functie van waarnemend deken niet opnieuw wordt ingevuld. Dat zorgt ervoor dat de invulling van het algemeen dekenaat door twee personen binnen de begroting past. Hoe de vergoeding van de ‘duodeken’ precies wordt vormgegeven, is nog onduidelijk. ‘Over de exacte invulling van portefeuilles beslist de AR op een later moment. Daarna wordt gekeken hoe de bevoegdheden van de algemeen deken worden verdeeld’, zei Crince le Roy daarover.

Van Oers en Soeteman treden op 1 september in de plaats van Robert Crince le Roy, die onlangs aankondigde terug te treden. Zij zijn sinds 2022 lid van de algemene raad (AR). Sinds begin dit jaar treden ze op als waarnemend deken. Soeteman is strafrechtadvocaat bij Jebbink Soeteman advocaten in Amsterdam. Van Oers is advocaat bij Van Schie in Nijmegen. Haar aandachtsgebieden zijn jeugdrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en strafrecht.

Nieuw lid

Het college van afgevaardigden ging dinsdagmiddag ook akkoord met de benoeming van Maaike Bomers tot nieuw lid van de algemene raad per 1 juli. Bomers was tot eind maart deken van Gelderland. Else Loes Pasma treedt op 1 juli ook toe tot de AR. Zij werd eerder al benoemd, als opvolger van Susan Kaak.

De AR is met deze benoemingen vanaf 1 juli op sterkte. Eerder werd toestemming verzocht en verkregen om het aantal leden uit te breiden tot zeven. Daarvan maakt de AR dus geen gebruik.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie