Weerwind meldt verder dat advocaten in 2023 gemiddeld 2 à 3 keer per week belden met de noodtelefoon van de NOvA. Die voorziening is bedoeld voor advocaten die zich bedreigd voelen. In ernstige gevallen kan de NOvA de NCTV inschakelen.

Ook de noodknop is voor situaties waarin sprake is van ernstige bedreiging. Het apparaatje geeft ook de (GPS-)positie van de drager door aan de alarmcentrale, die zo nodig de politie kan inschakelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft subsidie beschikbaar gesteld, die advocaten in staat stelt een gratis veiligheidsscan te laten uitvoeren om de fysieke kwetsbaarheid van hun kantoor- of huisadres te beoordelen. De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. De afgelopen drie jaar is ongeveer de helft van het maximum aantal scans verricht, aldus Weerwind.

De minister meldt verder dat sinds 2021 ruim 1800 advocaten hebben deelgenomen aan een weerbaarheidstraining. De training leert advocaten hoe ze in hun dagelijkse praktijk kunnen omgaan met agressie en bedreiging. De training wordt bekostigd door het ministerie.

Advertentie