Volgens Otte laat de efficiëntie van het OM te wensen over. Hij toont zich tevreden over de vlijt van zijn medewerkers, maar kan voor doelmatigheid ‘geen ruimhartige voldoende toekennen’.

Otte zegt te erkennen dat de behandeling van zaken gemiddeld genomen te lang duurt en dat te veel zaken wegens de ouderdom daarvan moeten worden geseponeerd.

In de zwaardere strafzaken lopen de doorlooptijden terug, maar bij de veel
voorkomende criminaliteit, jeugdzaken, ernstige verkeers- en zedenzaken is het beeld minder fraai, aldus de voorzitter van het college van procureurs-generaal. ‘We doen er simpelweg te lang over en de terechte kritiek trekken we ons aan. Het OM moet de eigen prestaties verbeteren. Daarom hebben we de ambitie uitgesproken het OM-werk anders, eenvoudiger en bedrijfsmatiger, te willen organiseren. Zodat we minder zaken hoeven te seponeren, minder ten laste hoeven te leggen, meer zaken zelf af kunnen doen en bovendien de werkdruk van onze mensen beheersbaar houden.’

Otte stelt dat de parketten hun werkwijzen moeten uniformeren en de doorlooptijden en voorraadbeheersing op orde moeten brengen. Ook moeten kwaliteit en kwantiteit van de strafbeschikkingen omhoog.

In 2023 zijn in totaal 195.000 misdrijfzaken behandeld en ‘uitgestroomd’, na een beslissing van het OM en uitspraak van de rechter. Dat is een lichte toename ten opzichte van het jaar 2022. In 2023 stroomden in totaal 85.100 zaken uit met een eindvonnis van de rechter. Dat is een toename van zes procent ten opzichte van 2022.

Advertentie