Het gebruik van alcohol, drugs en andere verslavende middelen ligt een stuk hoger binnen de advocatuur, met name onder jonge advocaten. Onderzoek uit de VS geeft aan dat deze beroepsgroep verreweg het hoogst scoort als het gaat om misbruik van drank en drugs. Juristen en advocaten beschikken over een aantal eigenschappen zoals winnaarsmentaliteit, risico zoeken, hard werken, een beetje self-centered, manipulatief en ambitieus. Eigenschappen die ze succesvol maken in hun professie, maar die juist ook hun gevoeligheid voor middelenmisbruik en verslaving vergroten. Het is dus niet de stress, zoals vaak gedacht wordt, maar de “neurologische bedrading” die ze meer ontvankelijk maakt. En dat vraagt om een heel andere benadering.

Meer dan elke andere beroepsgroep ervaren high performers hogere barrières om hulp te zoeken. Barrières zoals schaamte, schuldgevoel en angst voor reputatieverlies zorgen ervoor dat de drempel om hulp te zoeken erg hoog is. Ook is deze groep lang in staat gedrag instant te houden en te verbergen. Men denkt, onterecht, er wel mee weg te kunnen komen. Daardoor wordt de vraag naar hulp uitgesteld. Maar niemand kan dit alleen. En juist in de advocatuur is men gewend zelf oplossingen te bieden. Om hulp vragen ligt voor succesvolle mensen niet voor de hand. Helaas. Als deze stap dan uiteindelijk wordt genomen blijkt dat er vaak geen passende hulp te vinden is. De reguliere zorg met wachttijden, wachtkamers en groepssessies sluit in veel gevallen niet aan op de levensstijl, behoefte en de specifieke hulpvraag.

Dit weet ook Tjeerd, zelf ervaringsdeskundige en oprichter van THE YOUTURN. Deze private organisatie focust zich op de juridische markt en streeft ernaar om alle mogelijke barrières weg te halen of te verlagen. Bij serieus middelen misbruik is professionele hulp nodig. Niemand kan dat alleen. THE YOUTURN garandeert een veilige, uiterst anonieme en discrete setting. Zo vinden in-person gesprekken plaats op anonieme locaties, schikt THE YOUTURN zich naar agenda’s van de cliënten en wordt de focus, zonder oordeel, gelegd op de wensen en doelstelling van cliënten.

Ook onderscheidt THE YOUTURN zich van de reguliere zorg doordat ze als enige in Nederland gebruik maakt van de bewezen meest succesvolle TSF-methodiek. Alle consultants zijn dan ook academisch opgeleid aan the Hazelden Betty Ford graduate school of addiction studies in de Verenigde Staten, waar een speciaal programma voor de advocatuur werd ontwikkeld.

THE YOUTURN streeft ernaar om heel ruim beschikbaar te zijn voor hulp. Ook ‘s avonds en in het weekend. Een eerste oriëntatiegesprek verloopt dan ook vrijblijvend, waarna een persoonlijk plan wordt besproken en heel snel gestart kan worden. Alles verloopt via de private weg en binnen de Nederlandse wetgeving.

Tjeerd is het levende bewijs dat verslaving bij high performers succesvol te behandelen is. Je kunt hem bellen, indien gewenst anoniem. Of kijk eens rustig op de website.

Telefoon / WhatsApp Tjeerd

+31 6 19 18 82 81

[email protected]

THE YOUTURN

CONTROLE OVER DRANK EN DRUGS

Extreem discreet. Extreem exclusief.