Boekhoud begon tijdens zijn rechtenstudie als griffier bij de rechtbank, waarna hij – om levenservaring op te doen – aan de slag ging als advocaat bij een strafrechtkantoor. “Ik stond als advocaat vooral jeugd en mensen met psychische problemen bij. Een deel van m’n cliënten had zware delicten op hun kerfstok, zoals berovingen. Maar daar wilden ze geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dat vond ik lastig. Enerzijds kon ik hun gedrag vanuit hun achtergrond verklaren, maar tegelijkertijd dacht ik: zo werkt het natuurlijk niet. Als je een misdrijf hebt begaan, moet je de consequenties daarvan dragen.”

Sterk gevoel van onrechtvaardigheid

Een zaak waarbij z’n cliënt gevangenisstraf ontliep voor een overval waarbij een bejaarde dame gekneveld in een woning werd achtergelaten, was voor Boekhoud de druppel. “Hij vertelde me dat hij het wel gedaan had, maar dankzij een technisch verweer kwam hij vrij. M’n eerste, professionele reactie was blijdschap. Zaak gewonnen. Maar al snel voelde ik een sterk gevoel van onrechtvaardigheid. Toen dacht ik: als ik me zo voel, kan ik dit werk niet meer doen. Ik wist: dit is het einde van mijn loopbaan als advocaat.”

Straf is geen doel maar een middel

Nu hij officier van justitie is, weegt Boekhoud meer belangen tegen elkaar af. Genoegdoening voor slachtoffers en nabestaanden. Een veilige en rechtvaardige samenleving. Een strafeis die passend is, maar een verdachte ook perspectief biedt. “Het hoofddoel van vervolging is het beschermen van de maatschappij. Een straf is een middel om dat te bereiken.”

Altijd hoop houden

Voordat een zaak op zitting komt, gaat Boekhoud vaak met slachtoffers of nabestaanden      in gesprek. “Hierin vertel ik wat de stand van zaken is, waarom we wel of niet overgaan tot vervolging en kunnen mensen hun verhaal kwijt of vragen stellen. Dat zijn door alle emoties soms lastige gesprekken.”

Ook zoekt Boekhoud contact met de verdachte. “Ik heb als advocaat met de onderkant van de samenleving gewerkt. Hierdoor realiseer ik me altijd dat er een verhaal schuilt achter iemand. Het is moeilijk te verteren als je ziet dat iemand geen verantwoordelijkheid neemt voor z’n daden. Maar het komt ook voor dat iemand eindelijk inziet dat het zo niet langer gaat en z’n leven wil beteren. Dat soort voorbeelden werken motiverend en hoopgevend. Het slechtste wat je kunt doen is de handdoek in de ring gooien.”

Meer weten over het traject tot officier van justitie? Hier lees je het tweede deel van het verhaal van Mark Boekhoud waarin hij vertelt over de opleiding tot officier van justitie.      

Kijk op de website van het OM voor meer informatie over het werk, de selectieprocedure en de opleiding. Op 21 maart kun je (anoniem) een webinar bijwonen waarin Mark Boekhoud meer vertelt over zijn overstap van de advocatuur naar het OM. Aanmelden kan via deze link.

Om logo nb

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het is de enige organisatie die verdachten voor de strafrechter kan brengen. De organisatie van het OM bestaat uit tien arrondissementen en vier vestigingen van het Ressortsparket, voor zaken in hoger beroep. Daarnaast kent het OM drie parketten met een bijzondere taak. Het Landelijk Parket richt zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad. Het Functioneel Parket bestrijdt criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het Parket Centrale Verwerking OM tot slot verwerkt alle beroepen tegen verkeersboetes.