Er is geen auto-industrie zonder robots. Valuta- en aandelenhandel vindt binnen milliseconden plaats zonder menselijke tussenkomst. Gezichtsherkenning en profilering, verwerking van big data door AI zonder menselijke controle, autonome vervoersmiddelen… Al deze ontwikkelingen dienen juridisch te worden ingebed. Is het huidige recht afdoende of is de bestuurder niet meer de aangesproken partij in het verkeersrecht? Moet een autonome kunstmatige intelligente entiteit rechtspersoonlijkheid krijgen om het rechtsverkeer soepel te laten verlopen? Mogen overheidsbeleid en oordelen in de rechtspraak vergaand steunen op conclusies van AI? Bestaat privacy nog als de regels over toestemming, informatie en transparantie onmogelijk kunnen worden gehandhaafd door de toepassing van zelflerende algoritmes?

Deze en andere kwesties vormen het onderwerp van de cursus AI en Robot Law welke plaatsvindt opĀ 7 november 2019.

En dit najaar weer keuze uit andere verschillende PAO cursussen, masterclasses en actualiteitenlezingen.

Aanbestedingsrecht

Masterclass aanbestedingsrecht
28 november 2019

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers
11 december 2019

Arbeidsrecht

Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs
12 november 2019

Wet arbeidsmarkt in balans
18 november 2019

Ontwikkelingen in het ontslagrecht
17 december 2019

Bestuurs(proces)recht

Gevolgen bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband
26 november 2019

Actualiteiten omgevingsrecht
10 december 2019

Actualiteiten WGR
12 december 2019

Actualiteiten bestuurs(proces)recht
16 december 2019

Burgerlijk (proces)recht

Actualiteiten contractenrecht
9 december 2019

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging
19 december 2019

IT & Recht

Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
28 november 2019

Blockchain
17 december 2019

Migratierecht

Actualiteiten vluchtelingenrecht
28 november 2019

Ondernemingsrecht

Actualiteiten ondernemingsrecht
2 december 2019

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
12 en 19 december 2019

Onderwijsrecht

Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs
1 oktober 2019

Pensioenrecht

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht
11 december 2019

Strafprocesrecht

Penitentiair recht voor advocaten
26 november 2019

Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
12 december 2019

Professionele vaardigheden

Juridisch schrijven
14 en 28 november 2019

Conflicthantering voor juristen
4 december 2019

Legal English@Work
20 en 27 januari 2020, 3 en 10 februari 2020

Voor meer informatie over ons aanbod verwijzen u graag naar onze site. U vindt hier ook het inschrijfformulier.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.