Kenneth Berkleef, een fiscalist en ondernemer, biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een schadeclaim tegen Capgemini, een softwareproducent. De werkwijze van Capgemini ook al belicht in een uitzending van Zembla “de spaghetticode” waarin eerdere wanprestaties van Capgemini ten opzichte van onder andere de Sociale Verzekerings Bank (SVB) aan het licht werden gebracht.

In 2005 begon Berkleef een bedrijf met Frank Rijkaard, gesteund door bekende namen zoals Johan Cruijff en Guus Hiddink, en ging de samenwerking aan met multinational Capgemini. De door Capgemini geleverde software bleek vol fouten, wat leidde tot verlies van klanten en uiteindelijk resulteerde in een juridische strijd met betrekking tot de door Berkleef geleden schade. Een vrij unieke situatie, waarin het gaat om een individu versus een multinational.

Centraal in deze zaak staat de mantra van Capgemini, waarin zij stellen niet verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van de door hun geleverde software. Ook was hen niet helemaal duidelijk hoe de overeenkomst tussen partijen moest worden uitgelegd. In hoger beroep heeft het hof Amsterdam in een tussenvonnis Berkleef op belangrijke juridische punten in het gelijk gesteld. Tegen dit tussenvonnis ging Capgemini in hoger beroep bij de Hoge Raad, waarbij een reeks van 22 verweren werd ingebracht. In cassatie heeft de Hoge Raad nagenoeg alle adviezen van de Procureur – Generaal overgenomen en heeft de zaak ter verdere afhandeling doorverwezen naar hof Den Haag. De Hoge Raad heeft tevens geoordeeld dat Capgemini wel degelijk geheel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde software én dat de overeenkomst tussen partijen moet worden uitgelegd zoals Berkleef het begrijpt.

Hof Den Haag dient nader te onderzoeken wie van beide partijen het eerste in verzuim was en, hoewel is vastgesteld dat Berkleef heeft voldaan aan de wettelijke klachtplicht, moet ook worden onderzocht of hij voldaan heeft aan de tussen partijen overeengekomen klachtplicht.

Gelet op het arrest (te vinden op capclaim.nl) van de Hoge Raad in deze zaak van maart 2023 is het zeer waarschijnlijk dat wordt vastgesteld dat Capgemini een wanprestatie heeft geleverd. Het Hof in Den Haag zal tevens oordelen of Capgemini grove nalatigheid kan worden verweten.

Berkleef heeft de door hem geleden schade laten vaststellen door SMAN Business Value, één van de meest gerenommeerde schadespecialisten in Nederland.  De kans om de zaak te winnen is aanzienlijk toegenomen door het arrest van de Hoge Raad.

Berkleef biedt de gelegenheid aan beleggers om te investeren in de claim tegen Capgemini met een verwacht rendement van tenminste 15% per jaar.

Beleggers kunnen meer informatie vinden via de onderstaande link.

www.capclaim.nl

Kenneth Berkleef
Kenneth Berkleef
Capclaim logo

CapClaim