Advocatenblad—Nieuwsbrief_1160x500_v1

Boom Juridisch lanceert medio januari 2024 een initiatief voor iedere sociaal advocaat in Nederland: een online bronnenpakket met tal van gerenommeerde en bekende e-books en jurisprudentiedatabanken tegen een ‘sociaal tarief’ vanaf 10 euro per maand. Boom werkt hierbij nauw samen met de Vereniging voor Sociaal Advocaten Nederland (VSAN) en de Praktizijns-Sociëteit en biedt met dit pakket zeer laagdrempelige toegang tot uitstekende kennisbronnen op zo’n acht relevante rechtsgebieden. Hierin vindt de sociaal advocaat handboeken als Arbeidsrechtelijke Themata en Huurrecht, een selectie van de Boom Basics en de meest actuele rechtspraak in enkele van de Rechtspraak Updates.

Hoge druk

De sociale advocatuur staat al behoorlijke tijd onder druk en staat hoog op de politieke agenda. De lage tarieven voor toevoegingszaken, de forse werkdruk en de snel vorderende vergrijzing leiden onder andere tot vertraging in de rechtsgang. Maar ook biedt de keuze voor deze beroepsgroep te weinig perspectief voor jonge advocaten. Demissionair minister Weerwind heeft een plan van aanpak aangekondigd met tal van maatregelen. Echter, onvoldoende inkomen is voor veel sociaal advocaten dé reden om te stoppen. Met Boom Sociaal Totaal doet Boom een handreiking naar deze belangrijke groep van advocaten. ‘Net zoals burgers toegang tot het recht en rechtsbijstand moeten hebben, moeten sociaal advocaten toegang hebben tot noodzakelijke kennisbronnen, zonder dat budget daarbij een belemmering vormt,’ reageert de uitgeverij. Boom Juridisch bestaat dit jaar 25 jaar en dit initiatief past bij de strategie en waarden van Boom.

Rogier Scheltes, bestuurslid van de VSAN, vindt ‘het van groot belang dat de toegang tot het recht voor on- en minvermogenden niet wordt gefrustreerd door financiële beperkingen bij het verkrijgen van goede juridische informatie. Door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand hebben sociaal advocatenkantoren noodgedwongen te veel moeten beknotten op de keuze van informatie- en kennisbronnen. Dit zet de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand onder druk. Met dit aanbod van Boom is een prachtige stap in de goede richting gezet.’

Ook Maarten Bohlken, directeur van de Praktizijns-Sociëteit, is te spreken over dit initiatief voor zijn achterban en zegt: ‘Een van de doelstellingen van het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur is het betaalbaar maken van toegang tot juridische bronnen. Daartoe heeft de NOvA aan de Praktizijns-Sociëteit bemiddeling gevraagd. We zijn dan ook content dat dit is gelukt met de opzet van Boom Sociaal Totaal en hopen dat sociaal advocaten de weg naar deze bronnen weten te vinden.’

Meer info over Boom Sociaal Totaal is te vinden op www.boomsociaaltotaal.nl.

logo_BoomJuridischeUitgevers

Boom Uitgevers

Producten voor de juridische praktijk, wetenschap en hoger onderwijs