Onderwerpen die aan de orde komen:

 

  • Big data
  • Ontwikkelingen op het terrein van het verzamelen van data en kunstmatige intelligentie
  • Normen en ethiek bij de inzet van kunstmatige intelligentie
  • Doelbinding en data analyse
  • AVG en recente jurisprudentie

Meer informatie en inschrijven.

Pensioenrecht activiteiten

Online informatiesessie leergang Pensioenrecht – woensdag 3 november
Pensioencongres Wet toekomst pensioenen
(Fiscaal) juridische en actuariële/operationele implicaties voor het nabestaandenpensioen – woensdag 17 november
Jubileumeditie: 100ste actualiteitenlezing Pensioenrecht – woensdag 1 december
Leergang Pensioenrecht – start 15 maart 2022

Overzicht PAO cursussen die dit najaar starten

Aanbestedingsrecht
*Masterclasses aanbestedingsrecht
– 25 november: thema ‘Inkopen in het sociaal domein en het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015′
NOvA 2 PO/ 2 PWO

* Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht
woensdag 8 december| NOvA 4 PO, PWO 2

Arbeidsrecht
* Cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel
dinsdag 16 november| NOvA 4 PO, MfN 4

*Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
donderdag 16 december| NOvA 6 PO, MfN 6

Bestuursprocesrecht
* Cursus Actualiteiten omgevingswet: structuur en systematiek
maandag 15 november| NOvA 3 PO, PWO 3

*Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
woensdag 8 december| NOvA 4 PO, PWO 4

*Cursus Actualiteiten WGR online
maandag 13 december 2021| NOvA 3 PO, PWO 3

Burgerlijk(proces)recht
*Cursus Opstellen en beoordelen van contracten
maandag 6 december| NOvA 6 PO, KBvG 6, KNB 6

*Cursus Actualiteiten burgerlijk(proces) recht en rechtspleging
maandag 20 december| NOvA 4 PO, KBvG 4

Contractenrecht
*Cursus Opstellen en beoordelen van contracten
maandag 6 december| NOvA 6 PO, KBvG 6, KNB 6

* Cursus Actualiteiten contractenrecht
maandag 13 december| NOvA 4 PO

IT recht
* Cursus Data en AI
dinsdag 23 november| NOvA 4 PO

*Cursus Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
dinsdag 7 december| NOvA 4 PO

Migratierecht
* Cursus Actualiteiten vluchtelingenrecht
donderdag 2 december| NOvA 6 PO

Onderwijsrecht
*Cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel
dinsdag 16 november| NOvA 4 PO, MfN 4

Ondernemingsrecht
*Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht
woensdag 15 december 2021 | NOvA 4 PO, KNB 4

Pensioenrecht
– Jubileumeditie woensdag 1 december: Wet toekomst pensioenen
NOvA 2 PO

Straf(proces)recht
*Masterclass: De verlening van de TBS
woensdag 17 november| NOvA 2 PO

*Cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
dinsdag 21 december| NOvA 4 PO

Professionele vaardigheden
*Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven
donderdag 25 november| NOvA 5 PO, KBvG 2, KNB 5

*Cursus Juridisch schrijven
donderdag 2 en 9 december 2021| NOvA 10 PO, KNB 10

*Cursus Juridisch schrijven online via zoom
woensdag 8 en 22 december| NOvA 10 PO, KNB 10

Meer informatie over de bovenstaande leergangen, cursussen en het inschrijfformulier vindt u hier.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.