Advocaten in bijvoorbeeld het familierecht mogen zo ongeveer alles weten van hun cliënten.

Wat zijn uw bezittingen qua geld, bankrekeningen en onroerend goed, kunst en sieraden? Maar ook welke kinderen bij de cliënten behoren. Van elke cliënt mogen (en moeten) zij een kopie van een rijbewijs, ID of paspoort bewaren. Al deze informatie is hoogst interessant voor een black hat hacker.

De black hat hacker kan niet alleen met die gegevens de advocaat “gijzelen” door hem aan te bieden om tegen een forse som geld (vaak in bitcoins) deze informatie weer vrij te geven, waarbij de advocaat te horen krijgt dat als deze niet ingaat op het aanbod, deze gegevens publiek gemaakt worden.

Maar ook betekent dat, dat alle gegevens die aan u als advocaat toevertrouwd zijn in 1 keer bij iedereen bekend zullen zijn. De gevolgen zullen desastreus zijn. De cliënten zullen het vertrouwen in de advocaat verloren zijn, er komen klachten bij de Deken of de Raad van Discipline en de cliënten zijn voortaan bekend om hun bezittingen. Zij zullen de advocaat zeker aanspreken op de daarmee veroorzaakte schade.

De kans dat de tuchtrechter geen plek voor u in de advocatuur meer ziet, is reëel.

banner Ron Borgdorff

Neem geen risico’s, laat u goed verzekeren

Natuurlijk kan een verzekering niet voorkómen dat er een hack plaatsvindt, maar door de eisen die gesteld worden, is de kans wel veel en veel kleiner geworden. Zo is tegenwoordig voor deze polissen verplicht om two factor authencitation verplicht. Dat houdt in dat als u een wachtwoord in het systeem heeft ingevoerd, een code op uw mobiele telefoon verschijnt die ook moet worden ingevoerd alvorens u het systeem in kunt. Omdat de hacker niet over uw telefoon beschikt, kan deze niet zonder uw hulp het systeem in.  Een andere verplichting is het regelmatig verwerken van de updates. Er blijken namelijk veel bedrijven te zijn die in de drukte van de dagelijkse praktijk denken:  die update komt later wel, maar dan blijkt heel vaak dat die update vervolgens vergeten wordt.  Juist met antivirusprogramma’s en “firewalls” die juist die ellende moeten voorkomen, is het natuurlijk uiterst belangrijk dat die updates zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Inzet foto Ron Borgdorff

Conclusie

Maar alle voorzorgen kunnen niet voorkomen dat er toch een hack komt. Hoe vaak komt het immers niet voor dat men een op het eerste oog betrouwbare mail ontvangt die na opening blijkt een virus te bevatten? De hackers weten immers door allerlei manieren een mail als betrouwbaar over te laten komen.

Wat de verzekering wél doet is a la minute technische en juridische hulp bieden, maar ook geeft de polis dekking voor hulp bij de onderhandelingen over de afkoopsom. En de betaling van die afkoopsom, zonodig in bitcoins, wordt ook door de verzekering gedaan en betaald.

Als uw kantoor nog niet beschikt over zo’n polis, is het wellicht een goed idee om eens te bellen met Ron Borgdorff! Het kan snel geregeld zijn, zodat u weer rustig kunt slapen!

logo_Ron_Borgdorffjpg

Ron Borgdorff

Financieel Advies voor notariaat en advocatuur

Van Boetzelaerlaan 24-h
3828 NS Hoogland